Политика за защита на личните данни


Политика за защита на личните данни на Биомед Л Травел ЕООД
Последно актуализирана на 24.05.2018г.

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Във връзка с това, от 25 май 2018г. Биомед Л Травел ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

Биомед Л Травел ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни. 

Какви лични данни събираме?

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:

 • Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер.
 • Предпочитания за пътуване
 • Когато купувате туристически пакети или услуги от нас в нашия офис, онлайн или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме и:
 • Вашата идентификация - вкл. данни от документ за самоличност като ЕГН или ЛНЧ, дата и място на издаване, валидност на документа;
 • Информация за пътниците
 • Финансова информация - например ваша банкова сметка
 • Информация за сключване на застраховка
 • Информация за издаване на визи - копие или оригинал на паспорт, снимка
 • Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:
 • данни за вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт

 • информация от вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт
 • информация - когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;
 • проследяващите пиксели и кодове на различни социални медии и аналитични инструменти, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Jivochat, Yandex Metrica да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви;

Лични данни, които предоставяте за други лица:

Ние използваме лични данни за други лица, предоставени от вас, като например тези на хората от вашата резервация.

Чрез предоставяне на лични данни на други хора, вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и ви е позволено да я предоставите. Трябва да сте сигурни, че те разбират, как техните лични данни могат да бъдат използвани от нас, когато това е уместно.

Обработка на лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

Как използваме вашите лични данни?

Ние използваме вашите лични данни за следните цели:

Да Ви предоставим услугите ни, свързани с:

 а) туристическите пакети, организирани от нас или други туроператори, които продаваме;

б) организирането на пътнически превоз по въздух, суша и вода;

в) резервационни, визови и застрахователни услуги, свързани с туристическото пътуване;

Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте
избрали (телефон, SMS, Skype,Viber, Messenger, имейл); ние може да ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, както и за оферти на други компании, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, ако предварително сте дали съгласието си затова.

Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили запитване за оферта за пътуване, или да ви съдействаме при настъпило застрахователно събитие по полицата, включена във вашия пакет, да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;

Да персонализираме вашия опит като направим маркетинговата комуникация, включително онлайн реклама, подходяща за вашите интереси. Наблюдението на вашето сърфиране и покупки и на отговорите ви на маркетинговите комуникации ни помага да ви разберем по-добре като клиент и ни позволява да ви предоставим персонализирани оферти и услуги

Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;

Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и пазарни проучвания и изследвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни и да развиваме нашата гама от услуги и продукти;

Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в тази Информация.

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:

във връзка с и за изпълнение на договор за туристическа услуга, който сключваме с Вас или за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи или наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Например, водене на кореспонденция при отправено от Вас искане за информация за туристически продукт или услуга, при установяване, упражняване и защита на правни претенции или

Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи - когато правите резервации или пращате запитване по имейл или през чата, ние ще питаме дали бихте искали да получавате маркетингови съобщения. Можете да промените предпочитанията си за маркетинг по телефона като ни потвърдите писмено на изпратения в тази връзка имейл от нас, с помощта на връзка "Отписване" в нашите маркетингови имейли, чрез отговор “ Стоп“ на кратък код в нашите маркетинг текстови съобщения или като ни пишете на info@stenlitravel.com по всяко време. Разбира се изборът е изцяло ваш, но ако откажете, да получавате маркетингова информация от нас, това ще ви попречи да получавате страхотни оферти или промоции, които могат да бъдат от интерес за вас.

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Отказът Ви от предоставяне на лични данни, означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта и отказ от използване услугите на Биомед Л Травел.

С кого споделяме вашите лични данни?

За да ви предоставим продукти или услуги, поискани от вас, ние може да споделяме лични данни с доставчици на вашето пътуване, включително други туроператори, авиокомпании, хотели, застрахователи и транспортни фирми.

Също така ние работим и с внимателно избрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име. Например компании, които да ни помагат в сферата на IT услугите, счетоводството, съхранение и комбиниране на данни, маркетинг, рекламни кампании и доставка на продукти и услуги.

Възможно е да се наложи да споделяме лични данни за установяване, упражняване или защита на нашите законни права с регулаторни, държавни и съдебни органи. За да можете да пътувате, може да бъде задължително (както това се изисква от държавните органи в точките на отпътуване и местоназначение) да се разкриват и обработват вашите лични данни за целите на имиграцията, граничния контрол, сигурността и борбата с тероризма или всякакви други цели, които се определят като подходящи.

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги пазят и да не ги използват за собствени маркетингови цели. Ние споделяме само минимум лични данни, което дава възможност на нашите доставчици и партньори на дребно да предлагат своите услуги на вас и на нас.

Някои страни ще позволят пътуване само ако предоставите предварително вашите пътнически данни. Тези изисквания могат да се различават в зависимост от вашата дестинация и се препоръчва да проверите. Въпреки, че не е задължително, ние можем да помогнем при необходимост. US Secure Flight Data) Пътническите листове се оптимизират в съгласие с новите изисквания за използването на Резервационни Данни за Пътниците (PNR) и Предварителна Пътническа Информация (API) за чартърните полети. В България тези промени се регулират от изменения в Закона за ДАНС, обнародвани в ДВ бр.15 от 23.02.2016г. Това означава, че вашите лични данни се предават от въздушните превозвачи на ДАНС, който извършва автоматизирано обработване за определени цели, заложени в закона.

Колко защитени са вашите лични данни

Ние знаем колко важно е опазването и управлението на вашите лични данни. Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни.

Защитата на вашите данни също така зависи и от вас. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна, въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на лични данни е на Ваш риск.

Личните данни, които събираме от вас могат да се прехвърлят към и да бъдат съхранявани на място извън Европейската Икономическа Пространство ("ЕИП"), в зависимост от избраната от вас дестинация. Също така тези данни може да се обработват от организации, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за някои от нашите доставчици на туристически пакети и услуги. Ние прилагаме подходящи защитни мерки за да сме сигурни, че вашите лични данни остават адекватно защитени и се третират в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Тези защити включват, но не се ограничават до подходящи договорни клаузи, като стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, както и съответните мерки за сигурност.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме и (б) целите, за които я събираме. Принципно съхраняваме вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 (пет) години след изтичане на последния ви договор за покупка на туристическа услуга, сключен с нас или чрез наше посредничество.

Връзки към други сайтове

Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други организации, или функции за социални медии като Facebook, които имат свои собствени известия за поверителност. Моля не забравяйте да прочетете условията за поверителност внимателно, преди да предоставите личните си данни на сайтове на други организации, тъй като ние не поемаме никаква отговорност или задължение за сайтовете на други организации.

Какви права имате?

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните ви данни или имате въпроси, свържете се с нас на контактите, посочени в този документ.

Съгласно приложимото законодателство, Вие имате следните права:

Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме

Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;

Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;

Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни - когато то се основава на наш легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;

Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;

Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)

Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2.

 

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

 

 

В каква форма и какъв срок ще ви отговорим?

Как да заявим правата си?

За да упражните правата си съгласно Регламента, можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени в сайта.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим?

Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор?

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Ако не Ви отговорим?

Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган, или да потърсите защита по съдебен ред.

Добре е да знаете:

Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или:

а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откажем да предприемем действия по искането.

Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права.

Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Анализ на данни за потребление

За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.

Ако впоследствие не искате Биомед Л Травел ЕООД да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на "бисквитки"

 

Условия за ползване на страницата

Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на туристическа агенция "Биомед Л Травел". 

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg